Liesje SCHREINEMACHER : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по правни въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Обратна връзка