Ivan Vilibor SINČIĆ Ivan Vilibor SINČIĆ
Ivan Vilibor SINČIĆ

Независими членове

Хърватия - Živi Zid (Хърватия)

Роден : , KARLOVAC

Писмени обяснения на вот Ivan Vilibor SINČIĆ

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР (A8-0200/2019 - Peter Jahr) EN

23-10-2020

As the value of the CAP is around 1/3 of the EU budget (EUR 365 billion in 7 years), the importance of this act is evident, as well as the impact of the CAP on all Member States.
Although I welcome certain provisions stated in the CAP, such as the intention to reduce pesticides to 50% by 2030, the need to increase agricultural land for organic farming to 25% and the conservation of biodiversity, the negative sides are far more. For example, the corporations will receive the largest part of the money and benefit from it, while for small farmers, especially family farms, which make up over 90%, little remains.
As before, they are neglected in the context of support, and the CAP advocates for them only in principle without strong and purposeful solutions. For example, the areas of Croatian karst pastures have been neglected. Although greater protection and animal welfare is mentioned, little has been done to abandon industrial agricultural production.
The proposal is unacceptable to me, and considering that many good amendments found no support, I decided to vote against the CAP report because in the end it brings much more harm than good for Croatia and Europe.

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) HR

23-10-2020

Budući da je vrijednost ZPP-a oko 1/3 proračuna EU (365 mlrd. eura u 7 godina), evidentna je važnost ovog akta, kao i utjecaj ZPP-a na sve države članice. Premda pozdravljam pojedine odredbe koje su konstatirane u ZPP-u, poput intencija za smanjenjem pesticida na 50 % do 2030., potrebi povećanja poljoprivrednih površina za organski uzgoj na 25 % te očuvanja bioraznolikosti, negativnih je strana daleko više, pa kao jedan od glavnih razloga nedavanja podrške ovim aktima ističem to što će korist izvući ponajviše korporacije koje će dobivati najveći dio novca, dok za male poljoprivrednike osobito OPG-ove, koji čine preko 90 %, ostaju mrvice.
Kao i do sada, zapostavljeni su u kontekstu potpora te se ZPP za njih zalaže samo načelno bez jakih i svrsishodnih rješenja. Zanemareni su npr. prostori hrvatskih krških pašnjaka. Iako se kroz tekst provlači i veća zaštita dobrobiti životinja, ipak ne djeluje dovoljno u smjeru napuštanja industrijske poljoprivredne proizvodnje.
Sadržaj ZPP-a za mene je neprihvatljiv te uzimajući u obzir kako mnogi dobri amandmani nisu dobili podršku, odlučio sam glasati protiv ZPP-a jer u konačnici donosi mnogo više štete nego koristi za Hrvatsku pa i Europu. U prilog protivljenju ZPP-u ide činjenica da je u suštini truli kompromis tri velika kluba establišmenta.

Принципите на правовата държава и основните права в България (B9-0309/2020) HR

08-10-2020

Bugarska je nažalost jedna od najkorumpiranijih zemalja na europskom kontinentu, ali i u Europskoj uniji.
Bezobzirni režim vrši opresiju nad građanima Bugarske koji žele poštene izbore, ekonomski i društveni razvoj. Loše stanje u državi vidi se i u velikom iseljavanju iz zemlje.
Politički establišment zarobio je ili pokušava staviti pod svoju kontrolu sve institucije u Bugarskoj kako bi što dulje ostao na vlasti i samim time kako nikada ne bi odgovarao za svoja zlodjela. Evidentno je da postoje pokušaji manipuliranja izbornim procesima i zakonodavstvom u Bugarskoj što je za svaku osudu.
Nadam se da će ova rezolucija Europskog parlamenta koju sam podupro biti dodatni vjetar u leđa bugarskim građanima koji žele političke promjene, a mnogi od kojih već tri mjeseca kontinuirano prosvjeduju na ulicama glavnog grada Sofije.
Zahvaljujem ujedno svih Bugarima koji su mi se kao zastupniku obratili mailom kao i onima koji su se okupili pred zgradom Europskog parlamenta u Bruxellesu.
Korupcija bilo gdje prijetnja je borbi protiv korupcije svugdje. I zato je potrebna solidarnost među nacijama. Bugarska, kao i svaka druga zemlja, zaslužuje normalan život bez kleptokracije.

Проект на коригиращ бюджет № 7: Актуализация на приходите (собствени ресурси) HR

05-10-2020

Kriza uzrokovana pandemijom bolesti Covid-19 za sobom povlači galopirajuće posljedice za cijelo čovječanstvo, u gospodarskoj i ekonomskoj sferi država, ali i u zdravstvenoj sferi jer postoje mnogi smrtni slučajevi uzrokovani histerijom oko koronavirusa pri čemu kronični i onkološki bolesnici nisu na vrijeme dobili adekvatnu zdravstvenu pomoć i skrb.
Sasvim je jasno kako su dosad poduzete mjere apsolutno nesrazmjerne s činjeničnim i stvarnim stanjem, budući da se iz aktualnih i dostupnih znanstvenih pokazatelja i statistike može vidjeti da se radi o stopi incidencije oboljelih od koronavirusa od svega 1-3%, pri čemu je smrtnost manja od 1%.
Ne treba podcjenjivati bilo koju vrstu virusa pa tako ni koronavirus, međutim ovdje se radi o pretjeranoj reakciji globalnih razmjera prilikom čega su medijski prostor, javni kanali i društvene mreže prepune raznolikih, često kontradiktornih informacija čime se postiže suprotan efekt uz popratni psihološki strah građana koji su tako izloženi visokom stresu (naročito starija populacija za koju se govori da je najugroženija).
Slijedom svega navedenog, sukladno stajalištima mnogih uglednih znanstvenika i sukladno švedskom modelu minimalističkih mjera u borbi protiv pandemije što se pokazalo prihvatljivim i učinkovitim, ne mogu poduprijeti financiranje neuspješnog modela kao niti proizvodnju tolike količine cjepiva koje će vjerojatno ostati neiskorišteno kao kod svinjske gripe 2009. godine.

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) HR

26-03-2020

Sve je izvjesnije kako će kriza uzrokovana koronavirusom, a koja je zahvatila kako zemlje članice EU tako i cijeli svijet, imati neizbježne negativne posljedice na društvo i gospodarstvo.
Kriza je znatno smanjila gospodarsku aktivnost svih zemalja EU-a, čime je negativno utjecala i na države članice centra, ali i dodatno usporila i onako slab razvoj država članica periferije, koje i bez krize teško drže korak u tržišnoj utrci te uvelike ovise o fondovima i potporama EU-a, a zbog strukture i ustroja EU-a neće ga nikada moći niti uhvatiti.
Uzevši u obzir loše trenutno stanje, ali i buduće nepovoljne projekcije stanja gospodarstva, poteškoće s kojima se moraju nositi prvenstveno mala obiteljska poduzeća čija je raznolikost izrazito bitna za zdravlje gospodarstva, a gdje su već počela masovna otpuštanja radnika zbog smanjenja prihoda, te ako još pridodamo i slabiji protok roba i usluga preko granica, kao i nagli pad zračnog prijevoza putnika, te kada pogledamo kakvom su opterećenju i testu podvrgnuti zdravstveni sustavi država članica i ostatka svijeta, smatram da se moraju poduzeti izvanredne mjere kako bi se ovo teško razdoblje prebrodilo uz što manje moguće negativne posljedice za građane.
Stoga, smatram kako su ove mjere u smjeru rješavanja trenutnih poteškoća dobrodošle, te kako je potrebno učiniti i više, kako da zadržimo aktivno gospodarstvo i poduzetnike o kojima ovise mnoge obitelji i drugi subjekti, tako i da se građani osjećaju sigurno te da im se u bilo kojem trenutku može pružiti najbolja moguća zdravstvena skrb i njega, bez obzira na postojeće gospodarske i druge razlike koje nažalost postoje između država članica.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg