Roman HAIDER Roman HAIDER
Roman HAIDER

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Австрия - Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Grieskirchen

Индивидуални предложения за резолюции Roman HAIDER

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg