Marianne VIND
Marianne VIND

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Дания - Socialdemokratiet (Дания)

Роден : , Koge

Начална страница Marianne VIND

Заместник-председател

DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм

Последни дейности

Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. – изпълнение и резултати в държавите членки (A9-0049/2024 - Andrey Novakov) DA

14-03-2024
Писмени обяснения на вот

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter rapportens indhold vedrørende implementeringen af samhørighedspolitikken. Vi er glade for, at blandt andet Danmark fremhæves som et positivt eksempel på, hvordan samhørighedspolitikken kan bruges til at nedbringe CO2-udslippet. Vi mener dog, det er for tidligt at beslutte om eller hvordan samhørighedspolitikken konkret skal bruges i forbindelse med genopbygningen af Ukraine. Vi mener som udgangspunkt, at samhørighedspolitikken bør gøres klar til en potentiel udvidelse af Unionen, men vil ikke på nuværende tidspunkt lægge os fast på en konkret fordelingsnøgle.

Принудително лицензиране с оглед управлението на кризи и изменение на Регламент (EО) 816/2006 (A9-0042/2024 - Adrián Vázquez Lázara) DA

13-03-2024
Писмени обяснения на вот

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener ikke, at der bør udstedes tvangslicenser i krisetider. Vi mener i stedet, at der bør deles viden gennem frivillige ordninger. Vi frygter, at tvangslicenser vil gøre virksomhedernes mindre tilbøjelige til at dele viden på frivillig basis, fordi de i stedet vil vente på tvangen og den medfølgende kompensation.
Betænkningen indeholder en række emner, som vi mener bør afklares, før vi kan støtte en aftale på dette område. Det drejer sig bl.a. om større klarhed omkring processen for udstedelse af tvangslicens, forsikring om at arbejdsfordelingen mellem ressortmyndighederne og toldmyndighederne forbliver et nationalt anliggende, samt at aktivering af forslaget og anvendelse af tvangslicens sker på baggrund af på forhånd fastsatte kriterier, fyldestgørende dokumentation og en transparent proces, hvor medlemsstater og berørte virksomheder inddrages rettidigt. Vi valgte derfor ikke at støtte forslaget.

Европейски семестър за координация на икономическите политики: социални приоритети и приоритети в областта на заетостта за 2024 г. (A9-0050/2024 - Dragoş Pîslaru) DA

13-03-2024
Писмени обяснения на вот

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter forslag, der bidrager til et fair arbejdsmarked, herunder et revideret udbudsdirektiv, højere sociale krav til at modtage EU-støtte og styrkelse af kollektive overenskomster i Europa.
Vi er dog ikke tilhængere af, at EU skal lovgive om bl.a. mindsteindkomster, sociale boligheder eller skal give beskæftigelsesgarantier. Vi mener, dette er og bør være national kompetence.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G354
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05053
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex