Isabel CARVALHAIS Isabel CARVALHAIS
Isabel CARVALHAIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Португалия - Partido Socialista (Португалия)

Биография Isabel CARVALHAIS

Оригинална версия : PT


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 28/02/2020

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

 • 2005 : Университет на Миньо – докторат (еквивалент) по политически науки и международни отношения
 • 2004 : Университет на Уорик (Обединено кралство) – докторска степен по социология
 • 1999 : Университет на Коимбра, Икономически факултет – магистърска степен по социология
 • 1995 : Университет на Миню – бакалавърска степен по международни отношения

Професионална кариера

 • 2018-... : Университет на Миньо – старши лектор (доцент), Факултет по икономика и мениджмънт, отдел „Международни отношения и публична администрация“
 • 2004-... : Университет на Миньо – лектор (доцент), Факултет по международни отношения и публична администрация
 • 1999-2004 : Университет на Миньо – научен сътрудник, Факултет по международни отношения и публична администрация
 • 1997-1999 : Университет на Миньо – стажант-асистент, Факултет по международни отношения и публична администрация
 • 1997 : Промишлена асоциация на Миньо – Инструктор
 • 1996 : Бюро за връзка на Европейската комисия в Лисабон — платен стаж
 • 1995-1996 : Институт за развитие и технологични иновации, Брага — стажант
 • 1994-1995 : Университет на Миньо – Асистент по английски език за бакалавърската степен по международни отношения (култура и политика)

Други дейности

 • Член на изследователски комисии по политическа социология; политика и етнически произход; права на човека; качество на демокрацията, Международна асоциация по политически науки (IPSA)
 • Член на изследователски комисии по политическа социология; социология на миграцията, Международна асоциация по социология (ISA)
 • Член на Португалската асоциация по политически науки
 • Член на Португалската асоциация по социология
 • Член на Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR) (член на постоянните групи: гражданство; миграция и етнически произход; южноевропейска политика; политическа социология; екстремизъм и демокрация)
 • Член на Европейската асоциация по политически науки (EPSA)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg