Isabel CARVALHAIS Isabel CARVALHAIS
Isabel CARVALHAIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Португалия - Partido Socialista (Португалия)

Становища в качеството на докладчик Isabel CARVALHAIS

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот

12-03-2021 AGRI_AD(2021)662105 PE662.105v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg