Isabel CARVALHAIS Isabel CARVALHAIS
Isabel CARVALHAIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Португалия - Partido Socialista (Португалия)

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Isabel CARVALHAIS

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Situation of women’s rights activists in Saudi Arabia EN

12-06-2020 E-003552/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Emergency eurobonds EN

02-04-2020 E-002039/2020 Комисията

The EU disability card EN

20-02-2020 E-001053/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg