Isabel CARVALHAIS Isabel CARVALHAIS
Isabel CARVALHAIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Португалия - Partido Socialista (Португалия)

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Isabel CARVALHAIS

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Ukraine Government Bill 5488 to criminalise hate crimes, including on grounds of sexual orientation and gender identity EN

17-06-2021 E-003191/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Security despite encryption EN

01-04-2021 E-001804/2021 Комисията

Европейските училища

21-12-2020 E-007022/2020 Комисията

вкоренената дискриминация срещу афганистанските жени с увреждания

30-10-2020 E-005934/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg