Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Хърватия - Hrvatska demokratska zajednica (Хърватия)

Роден : , Čakovec

Начална страница Sunčana GLAVAK

Член

AFET
Комисия по външни работи
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (B9-0192/2020) HR

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Transparentno korištenje sredstava fondova EU-a je jedan od načina zaštite financijskih interesa Unije. Sustavi upravljanja i kontrole financijskih kretanja za cilj imaju izbjegavanje sukoba interesa.
Budući da je nužno jačanje preventivnih mjera, podržavam uspostavu aktivnog izbjegavanja sukoba interesa. Relevantni podaci koji se tiču financiranja iz javnih sredstava moraju biti dostupni široj javnosti.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Банков съюз – годишен доклад за 2019 г. (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Postignut je napredak u provedbi bankovne unije, posebno u pogledu smanjenja rizika, međutim, treba se naglasiti da je potrebno ostvariti daljnji napredak, posebno u pogledu podjele rizika.
Udio loših kredita za koje su dužnici važne institucije smanjio se za više od polovice od početka bankovnog nadzora ESB-a, u razdoblju od studenoga 2014. do lipnja 2019.
Potrebna je veća transparentnost bankovnog nadzora radi jačanja povjerenja tržišta kapitala i financijskih tržišta, poduzeća i građana. Također, potrebno je povećati nastojanja da se usklade aktivnosti financijskog tržišta s ciljevima održivosti i ekološkim, društvenim i upravljačkim kriterijima, ističući pritom središnju ulogu europskih nadzornih tijela u tim ciljevima. Bankovna unija bi se trebala dovršiti uspostavom potpuno objedinjenog sustava osiguranja depozita kako bi se deponenti zaštitili od poremećaja u bankovnom sustavu i kako bi se osiguralo povjerenje deponenata i ulagača diljem bankovne unije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HR

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Europska unija se suočava s neočekivanom krizom globalnog karaktera uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19.
Uobičajeni proračun nije dostatan za potpuni oporavak Europe zbog čega proračun za 2021. godinu treba biti ambiciozan s naglaskom na ublažavanje učinaka krize, a isti se treba temeljiti na zelenom planu i digitalnoj transformaciji.
Budući da je solidarnost jedan od stupova EU-a, nijedna država ne treba biti prepuštena sama sebi u procesu financiranja plana oporavka. Nacionalni programi oporavka se ne mogu financirati samo dugom, stoga je neophodno masovno ulaganje iz proračuna Unije zbog čega smatram da je proračun kao takav bitan dio europskog plana oporavka.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg