Vincenzo SOFO Vincenzo SOFO
Vincenzo SOFO

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Milano

Начална страница Vincenzo SOFO

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
DCAR
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Reviving tourist services EN

15-05-2020 E-003007/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Revision of European food strategies in view of the COVID-19 emergency EN

08-04-2020 E-002186/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Checking and punishing producers of unsuitable PPE medical devices, and the coordinating role of the Commission EN

08-04-2020 E-002182/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg