Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Словакия - Kresťanskodemokratické hnutie (Словакия)

Роден : , Bratislava

Начална страница Miriam LEXMANN

Член

AFET
Комисия по външни работи
EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
D-BY
Делегация за връзки с Беларус
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана

Последни дейности

Включване на правото на аборт в Хартата на основните права на ЕС (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) SK

11-04-2024
Писмени обяснения на вот

Návrh uznesenia o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ rezolútne odmietam. Toto uznesenie je nielen pošliapaním ľudskej dôstojnosti a základného ľudského práva na život, ale aj hrubým zásahom do výlučných právomocí členských štátov. Počas celého svojho mandátu sa dôrazne voči takýmto uzneseniam, ktoré prekračujú v základných zmluvách dohodnuté právomoci Európskej únie ohradzujem a v hlasovaniach ich konzistentne odmietam. Práve na zdôraznenie výlučných právomocí členských štátoch v tejto oblasti som podala pozmeňovací návrh. Keďže však nezískal v hlasovaní potrebnú väčšinu, hlasovala som proti uzneseniu ako celku, ako aj proti jeho jednotlivým častiam.

Живак: дентална амалгама и други продукти с добавен живак, за които се прилагат ограничения за производство, внос и износ (A9-0002/2024 - Marlene Mortler) SK

10-04-2024
Писмени обяснения на вот

Správu o návrhu, ktorým sa mení nariadenie o ortuti, pokiaľ ide o zubný amalgám a iné výrobky s prídavkom ortuti, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výroby, dovozu a vývozu som nepodporila. Na základe tohto návrhu sa bude musieť prestať využívať dentálny amalgám do zubných výplní od 1.januára 2025 s výnimkou tých krajín, kde ide o jediný materiál, ktorý je väčšinovo uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia. Tieto krajiny majú možnosť používať zubný amalgám o rok a pol dlhšie. Táto výnimka síce členským štátom pomôže, ale podľa mnohých odborníkov nie je dostatočná, keďže niektorého členské štáty, ako napríklad aj Slovensko, potrebujú omnoho viac času, aby sa zákazu amalgámu prispôsobili. Súhlasím preto síce s tým, že amalgám je vzhľadom na jeho účinky na zdravie potrebné postupne úplne vylúčiť z používania, na druhej strane je však potrebné plne rešpektovať realitu v niektorých členských štátoch. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržala.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10033
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex