Adrián VÁZQUEZ LÁZARA Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

група „Renew Europe“

Член

Испания - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Испания)

Роден : , Madrid

Начална страница Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Председател

JURI
Комисия по правни въпроси

Член

CPCO
Съвет на председателите на комисии
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Последни дейности

MOTION FOR A RESOLUTION on the "Foreign Agents" Law in Nicaragua EN

05-10-2020 B9-0319/2020
Предложения за резолюции

A new lease of life for the Ciudad de la Luz film studios EN

29-09-2020 E-005293/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Impact of a no-deal Brexit on Galician fisheries in the Falklands and the Brexit adjustment reserve. EN

23-09-2020 E-005203/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg