Margarita DE LA PISA CARRIÓN Margarita DE LA PISA CARRIÓN
Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Европейски консерватори и реформисти

Член

Испания - VOX (Испания)

Роден : , Madrid

Начална страница Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
BECA
Специална комисия за борба с рака
DAND
Делегация за връзки с държавите от Андската общност
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Последни дейности

Конвенцията от Истанбул и насилието срещу жените (разискване) ES

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-121-0000)
Участие в пленарните заседания

СТАНОВИЩЕ относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Становища в качеството на докладчик в сянка
Christine ANDERSON

Прозрачност при закупуването, както и достъп до ваксинации срещу COVID-19 (разискване) ES

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-117-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg