Nora MEBAREK Nora MEBAREK
Nora MEBAREK

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Франция - Parti socialiste (Франция)

Роден : , Port-Saint-Louis-du-Rhône

Начална страница Nora MEBAREK

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
PECH
Комисия по рибно стопанство
DCAR
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

Последни дейности

Poland’s abortion ban ruling EN

20-11-2020 P-006345/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Maintenance of the POSEI budget for the 2021-2027 period EN

24-09-2020 E-005227/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg