Clara PONSATÍ OBIOLS Clara PONSATÍ OBIOLS
Clara PONSATÍ OBIOLS

Независими членове

Испания - Junts per Catalunya - Lliures per Europa (Испания)

Роден : , Barcelona

Начална страница Clara PONSATÍ OBIOLS

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
FISC
Подкомисия по данъчните въпроси

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
D-BR
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2020 г. (разискване) EN

07-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-07(1-085-0000)
Участие в пленарните заседания

The assassination of Jamal Khashoggi. EN

21-05-2021 E-002746/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg