Heidi HAUTALA Heidi HAUTALA
Heidi HAUTALA

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Финландия - Vihreä liitto (Финландия)

Роден : , Oulu

Начална страница Heidi HAUTALA

Заместник-председател

PE
Европейски парламент
Отговорности като заместник-председател:
  • Мрежата „Сахаров“
  • Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент (отговаря за EMAS)
  • Група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, член
  • Работна група за информационната и комуникационната политика, член
  • Европейски политически партии (със зам.-председателя Виланд)
  • Замества председателя във връзка с Азия/Океания
  • Права на човека и демокрация (със зам.-председателя Касталдо)

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
INTA
Комисия по международна търговия
DROI
Подкомисия по правата на човека
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

JURI
Комисия по правни въпроси
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Последни дейности

Чуждестранна намеса в демократичните процеси (разискване) EN

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-200-0000)
Участие в пленарните заседания

70-ата годишнина на Женевската конвенция (разискване) FI

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-283-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg