Chris MACMANUS Chris MACMANUS
Chris MACMANUS

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Ирландия - Sinn Féin (Ирландия)

Роден : , London

Начална страница Chris MACMANUS

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-ZA
Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Последни дейности

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша (C9-0212/2020) EN

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

. – In line with my commitment to minimise the damage done by Brexit, I am happy to support this straightforward adjustment of the management of the Channel Tunnel post-Brexit.

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела подЛаманша (C9-0211/2020) EN

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

. – In line with my commitment to minimise the damage done by Brexit, I am happy to support this straightforward authorisation for the French authorities to negotiate with the British authorities about infrastructure relating to the Channel Tunnel.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg