Manuela RIPA Manuela RIPA
Manuela RIPA

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Ökologisch-Demokratische Partei (Германия)

9-ти парламентарен мандат Manuela RIPA

Политически групи

 • 16-07-2020 / 16-07-2020 : Независими членове
 • 17-07-2020 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 16-07-2020 ... : Ökologisch-Demokratische Partei (Германия)

членове

 • 23-07-2020 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 23-07-2020 ... : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-10-2020 ... : Специална комисия за борба с рака

Заместник

 • 22-07-2020 ... : Комисия по международна търговия
 • 22-07-2020 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 22-07-2020 ... : Делегация за връзки с Иран
 • 22-07-2020 ... : Делегация за връзки с Индия
 • 14-09-2020 / 18-10-2020 : Специална комисия за борба с рака

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg