Manuela RIPA Manuela RIPA
Manuela RIPA

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Ökologisch-Demokratische Partei (Германия)

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Manuela RIPA

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg