Alin MITUȚA Alin MITUȚA
Alin MITUȚA

група „Renew Europe“

Член

Румъния - REPER (Румъния)

Роден : , Novaci

Начална страница Alin MITUȚA

Член

CONT
Комисия по бюджетен контрол
REGI
Комисия по регионално развитие
D-MD
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
COVI
Специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Последни дейности

Състоянието на Съюза (разискване) EN

14-09-2022 P9_CRE-PROV(2022)09-14(3-097-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
05M011
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05046
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex