Paolo
BARTOLOZZI

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Paolo BARTOLOZZI

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно спешен план за въвеждане на данъчни облекчения за МСП в Европейския съюз

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Отпаднала
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009

Писмена декларация за хармонизация на данъчната система на държавите-членки на Европейския съюз чрез въвеждането на семеен коефициент

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Отпаднала
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 23 - 08-05-2009

Писмена декларация за функцията на училищния психолог

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Отпаднала
Eleonora LO CURTO Paolo BARTOLOZZI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009