Antonio TAJANI : Начална страница 

Председател 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по конституционни въпроси 

Член 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка