Maria BERGER Maria BERGER
Maria BERGER
Австрия

Роден : , Perg

5-и парламентарен мандат Maria BERGER

Политически групи

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Заместник-председател

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Public sector contracts EN

28-01-2004 P5_CRE(2004)01-28(9)

Public markets EN

30-06-2003 P5_CRE(2003)06-30(10)

Progress report on enlargement EN

19-11-2002 P5_CRE(2002)11-19(2)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council Directive extending the freedom to provide cross-border services to third-country nationals established within the Community - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN

26-01-2000 A5-0012/2000 PE 232.104DEF JURI
Maria BERGER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128