Fabienne KELLER : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 

Последни дейности 

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN  
- LIBE_AD(2019)639622 -  
-
LIBE 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка