Rainer WIELAND Rainer WIELAND
Rainer WIELAND

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Stuttgart - Bad Cannstatt

4-ти парламентарен мандат Rainer WIELAND

Политически групи

 • 10-10-1997 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии

 • 10-10-1997 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове

 • 23-10-1997 / 06-05-1999 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 23-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 07-05-1999 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник

 • 17-10-1997 / 30-11-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 17-10-1997 / 06-05-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 17-10-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 17-10-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg