Rainer WIELAND Rainer WIELAND
Rainer WIELAND

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Stuttgart - Bad Cannstatt

5-и парламентарен мандат Rainer WIELAND

Политически групи

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник

 • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote EN

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(10)

Vote EN

09-10-2003 P5_CRE(2003)10-09(2)

Vote EN

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(2)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council directive amending Directives 89/48/EEC and 92/51/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and supplementing Directives 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC and 93/16/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architeci, pharmacist and doctor - European Parliament delegation to the Conciliation Committee EN

23-01-2001 A5-0012/2001 PE 287.581DEF JURI
Rainer WIELAND

Recommendation for second reading on the Council common position for to adopting a European Parliament and Council Directive amending Directives 89/48/EEC and 92/51/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and supplementing Directives 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC and 93/16/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN

22-06-2000 A5-0174/2000 PE 286.020DEF JURI
Rainer WIELAND

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

EU funding for the Palestinian Authority EN

23-01-2003 O-0001/2003 Комисията

Axle weight limits for cranes EN

24-07-2002 E-2266/2002 Комисията

Export documents in the local language EN

17-07-2002 P-2239/2002 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg