Rainer WIELAND Rainer WIELAND
Rainer WIELAND

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Stuttgart - Bad Cannstatt

7-ми парламентарен мандат Rainer WIELAND

Политически групи

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Европейски парламент
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Европейски парламент

членове

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят

18-12-2013 JURI_AD(2013)523005 PE523.005v03-00 JURI
Françoise CASTEX

СТАНОВИЩЕ относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.)

27-11-2013 PETI_AD(2013)513298 PE513.298v05-00 PETI
Rolandas PAKSAS

СТАНОВИЩЕ относно 29-ти годишен доклад за контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.)

26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726 PE521.726v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg