Rainer WIELAND Rainer WIELAND
Rainer WIELAND

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Stuttgart - Bad Cannstatt

9-ти парламентарен мандат Rainer WIELAND

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

  • 02-07-2019 ... : Европейски парламент

членове

  • 02-07-2019 ... : Бюро на Европейския парламент
  • 02-07-2019 ... : Комисия по бюджети
  • 02-07-2019 ... : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
  • 20-08-2019 ... : Комисия по петиции

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg