Rainer WIELAND Rainer WIELAND
Rainer WIELAND

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Stuttgart - Bad Cannstatt

Начална страница Rainer WIELAND

Заместник-председател

PE
Европейски парламент
Отговорности като заместник-председател:
  • Сграден фонд, основна отговорност (със зам.-председателя Силва Перейра)
  • Бюджет, допълнителна отговорност (със зам.-председателя Силва Перейра)
  • Транспорт
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, председател
  • Европейски политически партии (със зам.-председателя Хаутала)
  • Връзки с органите на Франция, Белгия и Люксембург относно седалището и местата на работа (основна отговорност)
  • Замества председателя във връзка с Африка/АКТБ

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
BUDG
Комисия по бюджети
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

PETI
Комисия по петиции
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg