Genowefa
GRABOWSKA

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Genowefa GRABOWSKA

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за европейски стандарти за детски обувки

09-03-2009 P6_DCL(2009)0032 Отпаднала
Zuzana ROITHOVÁ Genowefa GRABOWSKA Françoise GROSSETÊTE Amalia SARTORI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 55 - 08-05-2009

Писмена декларация относно намаляване на разходите за получаване на виза за граждани на Беларус

30-01-2008 P6_DCL(2008)0012 Отпаднала
Genowefa GRABOWSKA Justas Vincas PALECKIS Hannes SWOBODA
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 08-05-2008
Брой подписали : 161 - 08-05-2008

Писмена декларация on child helplines in Europe EN

26-09-2005 P6_DCL(2005)0050 Приета
Lissy GRÖNER Genowefa GRABOWSKA Karin RIIS-JØRGENSEN Gérard ONESTA Vasco GRAÇA MOURA
Дата на внасяне : 26-09-2005
Срок : 26-12-2005
Дата на приемане : 17-01-2006
Списък на подписалите лица : P6_TA(2006)0009
Брой подписали : 394 - 26-12-2005