João ALBUQUERQUE
João ALBUQUERQUE

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Португалия - Partido Socialista (Португалия)

Роден : , Barreiro

Начална страница João ALBUQUERQUE

Заместник-председател

D-BR
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
PECH
Комисия по рибно стопанство
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
CULT
Комисия по култура и образование
PETI
Комисия по петиции
DMER
Делегация за връзки с Меркосур
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв на ЕС от таланти

08-04-2024 CULT_AD(2024)758197 PE758.197v03-00 CULT
Становища в качеството на докладчик
João ALBUQUERQUE

Combating digital piracy in the European Union EN

13-03-2024 E-000784/2024 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор