Zita
GURMAI

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Zita GURMAI

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Положението в Северна Корея EN

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4-278-000)