Luis Marco AGUIRIANO NALDA Luis Marco AGUIRIANO NALDA
Luis Marco AGUIRIANO NALDA
Испания

Роден : , Bruselas

5-и парламентарен мандат Luis Marco AGUIRIANO NALDA

Политически групи

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Progresistas) (Испания)

членове

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)