Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Независими членове

Унгария - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Унгария)

Роден : , Tata

Начална страница Lívia JÁRÓKA

Заместник-председател

PE
Европейски парламент
Отговорности като заместник-председател:
  • Одиторски комитет, председател
  • Достъп до документи
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, член
  • Група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, член
  • Комисия по присъждането на Наградата за европейски гражданин, член
  • Замества председателя във връзка със Западните Балкани

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент

Последни дейности

Равенство, приобщаване и участие на ромите (разискване) HU

20-05-2021 P9_CRE-PROV(2021)05-20(4-065-0000)
Участие в пленарните заседания

Commission’s standpoint on non-governmental organisations willfully breaking the law EN

23-03-2021 E-001585/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg