Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Унгария - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Унгария)

Роден : , Tata

Начална страница Lívia JÁRÓKA

Заместник-председател

PE
Европейски парламент
Отговорности като заместник-председател:
  • Одиторски комитет, председател
  • Достъп до документи
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, член
  • Група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, член
  • Комисия по присъждането на Наградата за европейски гражданин, член
  • Замества председателя във връзка със Западните Балкани

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DPAP
Делегация за връзки с Панафриканския парламент

Заместник

BECA
Специална комисия за борба с рака

Последни дейности

Statements of Vice-President Vera Jourova about Hungary EN

01-10-2020 P-005388/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Discrimination against the Hungarian minority in Romania EN

12-08-2020 P-004554/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg