Margrete
AUKEN

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

VP/HR - Freedom Flotilla III EN

05-10-2012 E-008961/2012 Комисията