Margrete
AUKEN

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа DA

01-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-01(1-037-0000)

Положението в ивицата Газа DA

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(4-114-0000)