Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

9-ти парламентарен мандат Margrete AUKEN

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Socialistisk Folkeparti (Дания)

Заместник-председател

  • 26-09-2019 ... : Делегация за връзки с Палестина

членове

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация за връзки с Палестина
  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Комисия по петиции

Заместник

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 10-02-2020 / 14-10-2020 : Комисия по международна търговия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg