Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

Предложения за резолюции Margrete AUKEN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg