Markus PIEPER
Markus PIEPER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Начална страница Markus PIEPER

Член

CONT
Комисия по бюджетен контрол
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Последни дейности

Пакет от мерки за подпомагане на МСП (разискване) DE

13-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-13(3-339-0000)
Участие в пленарните заседания

Директива за енергията от възобновяеми източници (разискване) DE

11-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-11(1-124-0000)
Участие в пленарните заседания

Директива за енергията от възобновяеми източници (разискване) DE

11-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-11(1-152-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
15E101
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11045
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex