Manfred WEBER Manfred WEBER
Manfred WEBER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Председател

Германия - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Роден : , Niederhatzkofen

8-ми парламентарен мандат Manfred WEBER

Политически групи

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Председател

Национални партии

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

членове

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Председателски съвет

Заместник

  • 01-07-2014 / 13-09-2016 : Комисия по конституционни въпроси

Основни парламентарни дейности

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Предложения за акт на Съюза

Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза относно скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори

26-04-2017 B8-0302/2017 Отпаднала
Daniel CASPARY Manfred WEBER Tokia SAÏFI Iuliu WINKLER Salvatore CICU Franck PROUST Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Viviane REDING Andreas SCHWAB Adam SZEJNFELD

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg