Jerzy BUZEK : Начална страница 

Председател 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка