Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Испания - Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Роден : , Ginebra (Suiza)

Начална страница Javier MORENO SÁNCHEZ

Заместник-председател

D-CA
Делегация за връзки с Канада

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник

INTA
Комисия по международна търговия
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg