Anna Elżbieta FOTYGA : Начална страница 

Председател 

Подкомисия по сигурност и отбрана 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка