Anna FOTYGA Anna FOTYGA
Anna FOTYGA

Европейски консерватори и реформисти

Член

Полша - Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Роден : , Lębork

Начална страница Anna FOTYGA

Член

AFET
Комисия по външни работи
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
DNAT
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Последни дейности

Use of European funds by entities and persons associated with terrorist organisations EN

07-05-2020 P-002842/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея PL

17-04-2020
Писмени обяснения на вот

. – Popieram omawiany dzisiaj, opracowany przez Komisję i Radę, drugi pakiet zwalczania pandemii i jej konsekwencji. Procedowane 10 projektów to dobre – uzgodnione z państwami członkowskimi – rozwiązania. Wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, są bezprecedensowe i wymagają elastyczności, uproszczeń procedur, zmiany kwalifikowalności poniesionych kosztów, czy też wyeliminowania biurokratycznego obciążenia administracji publicznych. Konieczne jest zasilenie instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii oraz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami, aby usprawnić gromadzenie zapasów i koordynację dystrybucji podstawowych zasobów w całej Europie.
Dzięki wprowadzonym dziś zmianom możliwe będzie uruchomienie wszystkich dostępnych środków z EFRR, Funduszu Spójności i EFS oraz przeznaczenie ich na walkę z pandemią COVID-19. Państwa członkowskie i regiony będą mogły uruchomić więcej środków na rozszerzenie i wydłużenie programów wsparcia zatrudnienia, na wsparcie kapitału obrotowego MŚP oraz na natychmiastowe wydatki w sektorze opieki zdrowotnej. Dobrze, iż poza początkową mobilizacją dostępnych rezerw gotówkowych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) dla natychmiastowej walki z kryzysem możemy mówić o dodatkowych działaniach w obszarach polityk unijnych. Mam tu na myśli m.in. ochronę osób najbardziej potrzebujących, będących odbiorcami pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Kolejnym wyzwaniem jest konieczność pozyskania znacznych dodatkowych zasobów oraz większej dostępności wyrobów medycznych o zasadniczym znaczeniu, stąd jak najbardziej wskazane jest uelastycznienie procedury certyfikacji wyrobów medycznych oraz odroczenie rozpoczęcie stosowania niektórych przepisów.
Z kolei propozycje dopasowania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego do realnych potrzeb sektora rybactwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 są spójne z oczekiwanymi, choć nie pokrywają się w pełni ze wszystkim postulatami rybaków.
Chciałam jednak zwrócić uwagę, iż wobec znaczącej kwoty dostępnych środków w budżecie UE na rok 2020 Komisja Europejska powinna niezwłocznie zaproponować zdecydowane działania budżetowe po stronie płatności już w 2020 roku.
Żałuję, iż podczas debaty nad projektem rezolucji PE mogliśmy usłyszeć wiele nieścisłości, a nawet jawnych kłamstw. Za skandal uważam, iż w największym globalnym kryzysie, jakim jest pandemia, część europosłów, w tym niestety także polskich, uznaje polityczne stygmatyzowanie władz mojego kraju za narzędzie walki z koronawirusem. Przestrzegam przed wykorzystaniem kryzysowej sytuacji do daleko idących zmian mających pogłębić integrację. Propozycje wspólnego zadłużenia czy nowych europejskich podatków muszą być dokładnie przemyślane. Obecny czas wymaga od nas konkretnych działań, a nie przepychania bocznymi drzwiami kontrowersyjnych ideologicznych projektów. Zaproponowany przez grupę EKR projekt rezolucji jest wolny od tych błędów i uważam go za lepszą propozycję niż upolityczniony wspólny projekt kilku grup.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg