Alfonso
ANDRIA

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Alfonso ANDRIA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Състав на Парламента

10-10-2007 P6_CRE-REV(2007)10-10(17)

Strategic guidelines on cohesion (debate) EN

26-09-2006 P6_CRE(2006)09-26(17)