Alfonso ANDRIA Alfonso ANDRIA
Alfonso ANDRIA
Италия

Роден : , Salerno

6-ти парламентарен мандат Alfonso ANDRIA

Политически групи

 • 20-07-2004 / 14-01-2008 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 15-01-2008 / 28-04-2008 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
 • 18-02-2005 / 06-02-2008 : La Margherita (Италия)
 • 07-02-2008 / 28-04-2008 : Partito Democratico (Италия)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

Заместник

 • 30-07-2004 / 02-09-2004 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 19-06-2007 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 20-06-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.