Stavros
ARNAOUTAKIS

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Stavros ARNAOUTAKIS

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Текстил (разискване)

13-12-2007 P6_CRE-REV(2007)12-13(4)