Inese VAIDERE Inese VAIDERE
Inese VAIDERE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Латвия - Partija "VIENOTĪBA" (Латвия)

Роден : , Jelgavā

7-ми парламентарен мандат Inese VAIDERE

Политически групи

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 03-07-2012 : Pilsoniskā Savienība (Латвия)
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Vienotība (Латвия)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави

09-05-2012 AFET_AD(2012)483812 PE483.812v03-00 AFET
Inese VAIDERE

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета и Комисията относно новото споразумение между ЕС и Русия

27-06-2011 INTA_AD(2011)462736 PE462.736v02-00 INTA
Inese VAIDERE

СТАНОВИЩЕ относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата

17-03-2011 INTA_AD(2011)456869 PE456.869v02-00 INTA
Inese VAIDERE

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

18-09-2012 INTA_AD(2012)492948 PE492.948v02-00 INTA
Syed KAMALL

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

10-09-2012 AFET_AD(2012)489432 PE489.432v02-00 AFET
Hélène FLAUTRE

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно гарантиране на изпълнението на критериите на ЕС за износ на оръжие и военно оборудване в трети страни

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Отпаднала
Inese VAIDERE Vytautas LANDSBERGIS Ana GOMES Tunne KELAM Krišjānis KARIŅŠ
Дата на внасяне : 13-12-2010
Срок : 24-03-2011
Брой подписали : 80 - 24-03-2011

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно предложения строеж на атомна електроцентрала в провинция Hrodna, Беларус

14-06-2010 P7_DCL(2010)0054 Отпаднала
Leonidas DONSKIS Inese VAIDERE Krišjānis KARIŅŠ
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 45 - 15-10-2010

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg