Louis
ALIOT

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат Louis ALIOT

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Централноафриканска република FR

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(4-124-0000)