Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Румъния - Partidul Naţional Liberal (Румъния)

Роден : , Râmnicu Vâlcea

Начална страница Marian-Jean MARINESCU

Член

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

CONT
Комисия по бюджетен контрол
ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Последни дейности

Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 (B9-0172/2020) RO

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

. – Criza Covid-19 a devoalat multe sincope atât în legislația europeană, cât și în capacitatea instituțională de a monitoriza respectarea normelor în vigoare. Libera circulație a muncitorilor, tratamentul egal aplicat tuturor cetățenilor europeni, fără nicio discriminare cauzată de naționalitate sunt doar două exemple de drepturi fundamentale, dar care au fost deseori încălcate.
Situația din ultimele 3 luni, fără precedent în Uniunea Europeană a fost o adevărată hârtie de turnesol, care ne-a atras atenția asupra a două aspecte referitoare la muncitorii sezonieri.
Primul se referă la tratamentul discriminatoriu aplicat, în prea multe situații, muncitorilor sezonieri. Au fost mai mult decât evidente încălcările drepturilor esențiale, precum lipsa de transparență a contractelor de muncă, salarizarea deficitară, condiții de trai nesigure în vreme de pandemie, neacordarea drepturilor privind protecția socială.
Pe de altă parte, tot criza Covid-19 a arătat întregii Uniuni cât de necesari și valoroși sunt muncitorii sezonieri. Într-o criză care amenința continuitatea aprovizionării cu alimente de strictă necesitate, lipsa muncitorilor sezonieri, cei mai numeroși venind din Estul Europei, a făcut ca recoltele efectiv să se strice pe câmp.
Pornind de la această realitate, în calitate de semnatar din partea grupului PPE, al Rezoluției privind protejarea muncitorilor sezonieri solicit Comisiei Europene și Statelor Membre îmbunatățirea situației acestor oameni, pe trei paliere esențiale: protejarea drepturilor și securității lor prin aplicarea legislației existente; sprijinirea liberei circulații în interiorul Uniunii și facilitarea schimbului de informații între state, în special prin digitalizarea, pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși muncitorii sezonieri.

Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това (разискване) RO

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-227-5000)
Участие в пленарните заседания
Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

В EP NEWSHUB

I voted against the #MobilityPackage. It is the first time in my 13 years career in the EP I am dealing with such a situation, in which the right to free movement of persons and services in the #EU is violated and the proper functioning of the common market is neglected.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg