Alexandru
ATHANASIU

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Alexandru ATHANASIU

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опазването на общественото пространство в историческия парк „Bordei” в Букурещ, което е застрашено от строителен проект

03-09-2007 P6_DCL(2007)0074 Отпаднала
Cristian DUMITRESCU Daciana Octavia SÂRBU Alexandru ATHANASIU Dan MIHALACHE Radu PODGOREAN
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 39 - 04-12-2007

Писмена декларация относно мерките за борба с насилието срещу деца и младежи в образователните институции

09-05-2007 P6_DCL(2007)0046 Отпаднала
Radu PODGOREAN Daciana Octavia SÂRBU Dan MIHALACHE Alexandru ATHANASIU Cristian DUMITRESCU
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 60 - 14-09-2007